Stavanger Lufthavn som innovasjonslaboratorium

Det foregår mye spennende og nyskapende på Sola og lufthavnen tar mål av seg å bli et innovasjonslaboratorium for framtiden.  – Vi utvikler nå det økosystemet som trengs for å lade el-fly og for å være rigget for en utslippsfri elektrisk framtid i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

For å oppnå dette Avinor på Sola satt seg høye mål. – Vi vil at regionen skal bli den ledende i Europa innen elektrifisering av transport, forteller Lorentzen og legger til at de ønsker å være en spydspiss og pionéer i dette arbeidet. – Elektrifisering gir helt nye muligheter. Mindre fly bedre tilpasset mindre flyplasser og andre reisemønster. Flyene kan i langt større grad ta oss fram dit vi skal og dronetransport vil kunne revolusjonere netthandel og frakt av kolli.

For å få til dette kreves arbeid og oppfølging på mange plan og overfor mange miljøer og aktører. Elfly- og droneutviklerne er selvfølgelige samarbeidspartnere, energiprodusentene må involveres, microgrid- og nettaktørenes bidrag er avgjørende, samtidig som det jobbes for fullt med elektrifisering av tilbringertjenesten der både drosjer og busser blir elektriske.

Alle endringer av dette omfanget krever rett kompetanse, derfor er samarbeid med bl.a. Forus Næringspark, Risavika Havn, UiS og andre kompetansemiljøer en forutsetning.

 

Elfly er framtiden