Grønn frokost

Den 18. februar arrangerer Grønn By og Lyse frokostmøte med klima på agendaen.