Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.