Velkommen til Grønn frokost om gode utearealer og gode bomiljø 29.11.

Gode utearealer og gode bomiljø har stor betydning for attraktiviteten til både boligområder, byer og tettsteder.

I forbindelse med oppdatering av kommuneplanen i Stavanger og regionalplanen for Jæren vil vi spørre om planene fungerer i forhold til hensikten.

Hvordan skaper vi utearealer som folk vil oppholde seg i og som bidrar til samhold og gode nabolag, på tvers av generasjonene?

Både myndigheter, utbyggings-­‐ og prosjekteringsselskaper og folk flest er opptatt av hvordan byrommene fungerer.

Grønn by inviterer i samarbeid med Kruse Smith AS, Øster Hus, Prosjektil, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til Grønn frokost hvor dette temaet blir belyst.

Hva kan vi gjøre i fellesskap for å lage bedre uteområder og bomiljø?

Sted: Selvåg Gartneri, Krossbergveien 81, 4047 Hafrsfjord
Dato: 29. november 2017  kl 07:30 – 10:30
Påmelding: påmeldingsskjema finner du her
Påmeldingsfrist: Innen 28. november
Påmeldingsavgift: Kr 300,-­‐  inkl. mva

Sommer i et grønt bomilljø

Program:

07:30: Frokost og mingling
08:00:  Velkommen ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe
08:05: «Boligparker – hva er det» ved Rainer Stangepartner og grunnlegger i Dronninga Landskap
08:50: «Namataka faktorene i det offentlige rom» ved Ketil Dybvig, landskapsdesigner Prosjektil AS
09:15: Pause
09:30: «Gode uterom – gode steder» ved Gareth Doolan, seniorrådgiver i planavdelingen, Rogaland fylkeskommune
09:40: «Attraktiv by = meningsfylte byrom» ved Kaj Lea, sivilarkitekt i Stavanger kommune
09:50:  «Utbyggernes tanker om hvordan det skapes gode uteområder» ved Øster Hus gruppen og Kruse Smith AS
10:10: «Fra villniss til Edens hage» ved hageentusiast Margunn Ueland
10:30: Avslutning og diskusjon

Utbyggingsselskaper, arkitekter, entreprenører og prosjekteringsselskaper, planavdelingene i kommuner og fylkeskommunen, politikere og andre by- og tettstedsentusiaster.

Vinter