Sirkulær økonomi

Ny referansegruppe innen sirkulær økonomi er etablert. Gruppa består av: Rune Halvorsen, Velde Industri Ida Lægreid Anja Berggård Endresen, Rogaland fylkeskommune Per Posti, Westco Kjell Inge Svendsen, Ecofiber Tord Tjeldflaat, IVAR Kristin Bryne-Sandvik; Block Berge Bygg Elin Schanche; Grønn by Formålet med gruppa er å løfte opp og fram begrepet sirkulær økonomi. Dette kan blant annet gjøres på følgende måter: • Samarbeid på tvers av ulike aktører i verdikjeden ved å skape felles arenaer. • Skape kunnskap om temaet og løfte opp mulighetene ved hjelp av informasjon og arrangementer. • Jobbe med konkrete prosjekter og eksempler som fremmer forståelsen for Sirkulær økonomi. Lage regnestykker for hvordan sirkulær økonomi kan føre til verdiskaping og besparelser. • Vise fram de gode eksemplene.

Konkrete prosjekter som det kan jobbes videre med: • Lage en presentasjon om sirkulær økonomi som kan brukes i en møteserie • Lage en litt større konferanse hvor ledende politikere blir invitert • Finne et godt eksempel på produkt som er en del av en sirkulær økonomi. Lage et samfunnsøkonomisk (f.eks. CO2 regnskap) regnskap og bedriftsøkonomisk regnskap. Gjerne vise eksempler på hvordan en gjennom ny teknologi kan en skape et nytt produkt av resirkulært avfall. Gang- og sykkelvei langs bussvei Stavanger – Sandnes kan være et slikt eksempel hvor en får fram hvilke konsekvenser utforming og dekke har for økonomien i prosjektet. • Lage et nettverk av bedrifter som allerede jobber innenfor sirkulær økonomi eller som kan være aktuelle i verdikjeden knyttet til sirkulær økonomi.