Sentrumsnær fortetting med grønn profil

Det var stor festivitas og mye ros hos GMC Eiendom da Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø tok det første spadetaket for næringseiendommene i Byfjordparken.

Utbyggingen er et forbildeprosjekt i Grønn By. Prosjektet tilfredsstiller alle strategiene for attraktiv og bærekraftig byutvikling: sentrumsnært, fortetting langs kollektivtraseene, transformasjon, foredling og fornying, klima og miljøvennlig utbygging.

Offentlige kontorer og barnehage

Spadestikket var makeringen av start for bygging av 55.000 m2 med næringsbygg like i nærheten av Stavanger sentrum. Det er NAV Eiganes og Tast, NAV Arbeidslivssenter og Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor. Hjemmebaserte tjenester skal også inn i bygget. De ser frem til å ta i bruk 7500 m2. Samtidig bygges barnehage på vel 2400 kvadratmeter, og innflytting skjer på sommeren 2018.

Promenade langs sjøen

Området får en fin promenade langs sjøen, offentlig kai, bryggeplass, sammenhengende grøntområder, sykkel- og gangstier og sykkelparkering.

Næringsbyggene og boligene blir bygd som passivhus og BREEAM-sertifiserte med karakteren ”excellent”, noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk. ENOVA støtter Byfjordparken med 10.3 mill kr på grunn av prosjektets miljøtiltak. Det er det største tilskuddet ENOVA har bidratt med i vår region.

18156474

Hever området

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø er klar på at Byfjordparken på sikt vil bli koblet til Blå promenade, som når alt står ferdig vil gå fra Badedammen til Byfjordparken.

Det blir en fin vei til jobben for de som får sin arbeidsplass her. Det skjer mye spennende i Stavanger nord om dagen. Dette er et av prosjektene som bidrar til å heve området. Nå vokser det fram en ny grønn bydel her ved fjorden. Fin kombinasjon av nærhet til naturen og nærhet til byen og kulturen, sa Sagen Helgø da hun tok det første spadestikket på tomten.

10-minuttersbyen

Byfjordparken bygges på industrihistorisk grunn. Bjelland har hatt fabrikk her, senere overtok GMC.

– Begge er tradisjonsrike bedrifter som har bidratt til å sette Stavanger på kartet som moderne og fremgangsrik by. Når området nå transformeres, skjer utbyggingen i tråd med hovedstrategien for utviklingen av Stavanger. Nær sentrum og har god kollektivdekning. Samtidig som boliger, arbeidsplasser, skole og barnehage er integrert som en del av 10-minuttersbyen, sier Sagen Helgø.