Spennende seminar og workshop om bærekraftig matturisme

Den 3. november arrangerte Grønn by, Gladmat, Region Stavanger, Smartby forskningsnettverket ved UiS og Rogaland fylkeskommune seminar og workshop om bærekraftig matturisme. Seminaret ble avholdt på Solastranden Gård og vi fikk sett nærmere på bærekraftig matturisme som konsept, og fokuserte særlig på hvilke fremtidsutsikter vi ser i vår region og lærte av andres erfaringer.

Jonathan Leer åpnet seminaret med en innføring i bærekraftig matturisme. Han redegjorde også for forskningsprosjektet «Sustainable food tourism in the Nordic region» som er støttet av Nordisk ministerråd.

Deretter bidro Audun Pettersen fra Innovasjon Norge via Temas med en veldig god presentasjon omkring lokalmatens plass i nasjonens reiselivsstrategi. Han fremhevet spesielt viktigheten av å tenke helhetlig og at man lykkes gjennom å ha gjensidige mål. Samtidig påpekte han hvordan måltidsturisme er et voksende segment.

Gunhild Vevik fra Region Stavanger holdt et engasjerende innlegg om bærekraftig reiseliv i Stavangerregionen. Dere redegjorde hun blant annet for hvordan destinasjonsselskapet jobber med bærekraft.

Maren Skjelde fortalte om det spennende arbeidet Gladmat har gjort for å bli grønnere. Det viser at det er mulig å få til en bærekraftig matfestival i vår region! Et veldig inspirerende foredrag.

Etter en liten pause fikk vi høre om de verdifulle erfaringene som «Den Gyldne Omvei» har gjort seg litt lenger nord i landet. Der går flere aktører sammen for å tiltrekke seg turisme.

Avslutningsvis fortalte Frode Hagerup fra Opplev Jæren om hvordan de tenker omkring bærekraftig matturisme og opplevelser på Jæren. En veldig spennende presentasjon fra en organisasjon vi forventer å høre mye fra i årene som kommer.

Veldig spennende å høre om hvordan Den Gyldne Omvei har arbeidet.

Workshop

Etter en nydelig lunsjbuffet med mye god lokal mat ble det holdt en workshop der deltakerne på seminaret fikk bryne seg på hvordan man kan utarbeide en kundereise for bærekraftig matturisme. Kundereisen skulle utarbeides fra markedsføring, via logistikk til selve matopplevelsen. Viktige faktorer å ha med var tiltak for reduksjon i klimagassutslipp, hvordan sikre økonomisk, sosial og kulturell bærekraft i lokalmiljøet, hvordan involvere kunden og hvordan man ville organisere og fordele ansvar underveis.

En spennende workshop som utfordret de allerede eksisterende kundereisene og bidro til at deltakerne tenkte nytt. Vi håper mange dro inspirerte fra arrangementet!

Engasjerte deltakere på workshop.