Vellykket seminar og verksted om det sirkulære Paradis

Den 16. september arrangerte Grønn by i samarbeid med avdeling for byutvikling i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune et seminar og verksted om det sirkulære paradis. Omtrent 40 deltakere var til stedet i den gamle gymsalen til Terje Viken Roklubb helt innerst i Paradis. Arrangementet ble muliggjort med midler fra VRI Rogaland.

Formålet med arrangementet var å øke kunnskapen om sirkularitet, inspirere til og drøfte konkrete muligheter for Paradis. Vi startet med seminardelen hvor dyktige innledere belyste sirkulær økonomi fra ulike synsvinkler.

Først ute var Per F. Jørgensen fra Vill Energi. Han har lang erfaring med rådgivning innen energi og miljø, og har vært rådgiver på en rekke prosjekter med sirkulær økonomi på et områdenivå. Han rådet planleggerne av Paradisområdet til å sette konkrete og etterprøvbare mål for utviklingen, slik som for eksempel klimagassutslipp eller sirkularitet. Videre poengterte han også at forbedret ressurseffektivitet gjerne gir både klima- og kostnadseffektivitet.

I neste foredrag snakket prosjektdirektør i Bane Nor, Nicolay Schreuder, om det sirkulære Paradis. Han poengterte at for Bane Nor sin del er knutepunktutvikling en viktig brikke i bærekraftig byutvikling. Siden Bane Nor er utbygger i området var det spennende å høre hvilke fremtidsvisjoner de har for området.

Deretter tok Trond Simonsen, miljøsjef i Entra, over og greiet ut om hvordan Entra har arbeidet med Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Bygget regnes som Norges første sirkulære bygg og er et veldig spennende og inspirerende bygg.  Avslutningsvis la Simonsen frem hvilke steg som må tenkes på for å sikre en sirkulær økonomi for byggenæringen.

Trond Furenes fra Lyse Energi AS var siste taler ut i seminarbolken. Han er leder for innovasjon og bærekraft i Lyse Energi AS. Han trakk særlig frem elektrifiseringen og konsekvensene av denne, samt regulatoriske utfordringer i forbindelse med elektrifiseringen.

Etter foredragene var det tid for et spennende arbeidsverksted ledet av Erik Lerdahl. Verkstedet, som startet med scenarioskriving, ledet til mange spennende ideer som tas med videre i planleggingen av Paradis.

Paradis sett fra lokalene hvor seminaret ble avholdt.
Engasjerte deltakere godt i gang med diskusjon og verksted.