Vår samarbeidspartner Enova

Enova

Grønn By har i flere år samarbeidet med Enova for å fremme og markedsføre Enovas tilskuddsordninger til næringsbygg, industri og transport. Gjennom denne avtalen vil vi bidra til å øke søknadsinngangen og energiresultatet for området gjennom profilering på Grønn Bys arrangement kurs, web, nyhetsbrev og annet informasjonsmateriell.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. De ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Smarte energi- og klimaløsninger gir økt konkurransekraft.