Hvordan redusere klimautslipp med støtte fra Enova? Grønn Frokost 11.05

Velkommen til Grønn Frokost i samarbeid med Enova og Lyse på Viking stadion. Stikkord for dagen er effektiv energibruk, effektstyring og brukerinvolvering.

Også i Stavangerregionen er det behov for å redusere klimautslipp og ta i bruk nye effektive energiløsninger i områdeprosjekter. Ny og bedre teknologi gir stort potensiale for mer effektiv energibruk, effektstyring og brukerinvolvering.

For å utnytte dette potensialet, må vi få fram flere spydspisser i bygg – og eiendomsbransjen som kan gå foran og utvikle markedet.

11. mai møter du representanter fra ENOVA, Hinna Park, Sola Airport Arena og Lyse med høye ambisjoner om å bidra til det Grønne Skiftet. Vil du være med på dette?

Tid: 0730 – 1000 på Viking Stadion konferanse. Billetter: 300,- kroner inkl mva.

Bli en spydspiss for redusert klimautslipp, meld deg på i dag!

Påmelding – klikk her

Møteleder: Bjørg Tysdal Moe, styreleder i Grønn By.

menu

Program:

07:30 – 08:00: Frokost og mingling
08:00 – 08:30: Et marked i endring. v/Magni Fossbakken, seniorrådgiver Enova
08:30 – 08:50: Q-Air Fullglass fasade nytt kontorbygg i Hinna Park v/ Hilde B. Sund, prosjektsjef Hinna Park
08:50 – 09:10: Pause
09:10 – 09:30: Nord Europas grønneste og smarteste bygg? v/Frode Aardal, avdelingsleder Smartbygg & Samhandling ATEA og Roar Øglænd, byggherrerepresentant Sola Airport Arena
09:30 – 09:50: Solenergi i forbrukermarkedet v/Anders Thingbø, adm.dir. i Lyse Energisalg AS
09:50 – 10:00: Spørsmål og avslutning

Det er mulighet til en prat med Magni Fossbakken fra Enova for de som måtte ønske å diskutere lignende konseptutredningsprosjekt.

I etterkant av Grønn frokost inviterer NHO Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, UiSValidé og Grønn By til ”Mobilisering til utvikling av miljøvennlig teknologi i Rogaland”. Mer informasjon og påmelding kommer.

Målgruppen er utbyggingsselskaper, kommuner og fylkeskommune, eiendomsselskaper, arkitekter og rådgivende ingeniører, innovasjons og gründermiljø, ansatte og studenter ved skoler og universiteter som kan være interessert i å gjennomføre slike prosjekter.

gb-1105
enova-logo
lyse