En av Grønn bys nye partnere, Base Property, fikk i 2017 Cityprisen for rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet.