Vi ønsker tre nye partnere velkommen!

Grønn by har fått tre nye partnere, Bate boligbyggelag, IVAR og Base Property. Disse er alle tre viktige aktører i vår region.

Bate
Bate boligbyggelag satser på grønne, smarte løsninger for hjemmene de skal skape framover. Solceller, vindmøller, elbiler og -sykler skal testes og tilbys, det samme skal teknologi for smarte hus.

Bate har bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer helt siden 1946. I dag er hver femte bolig i Stavanger-regionen bygget av dem. Bate har i dag mer enn 50 000 medlemmer og bistår over 600 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning og forvalter over 23 000 boliger.

IVAR
IVAR som betyr interkommunalt vann, avløp og renovasjon, har som formål å anlegge og drive fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Visjonen er å sikre innbyggerne i regionen markedets mest konkurransedyktige tjenester på sitt felt. IVAR eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland, med et samlet innbyggertall på ca. 320.000.
IVAR leverer drikkevann til alle eierkommunene. Drikkevannet er underlagt de strengeste kvalitetskrav for hygienisk vannkvalitet og understreker at det beste drikkevannet kommer fra springen. IVAR tar i mot og behandler avløpsvannet fra eierkommunene. Målet er at utslipp av avløpsvann ikke skal skade vassdrag og sjøområder, samt å resirkulere mest mulig tørt slam som tas ut ved renseanleggene. IVAR renser avløpsvannet for et bedre liv i sjøen.

IVAR tar imot og sørger for viderehåndtering av avfall via eierkommunenes innsamlingsordninger og skaper dermed verdier av det vi kaster.

BASE GRUPPEN
Base Gruppen AS er eierselskapet i Base-konsernet, med datterselskapene Base Property AS, Base Bolig AS og Abri Vekst AS. Base-selskapene driver eiendomsutvikling innen næringseiendom, hotell og bolig. Abri Vekst driver innen mottakstjenester, omsorgstjenester og kompetanse- og kunnskapssutvikling.

I 2017 fikk Base Property Cityprisen Rogaland for renoveringen av Hermetikklaboratoriet i Stavanger. Cityprisen er en utmerkelse som deles ut til byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter for å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder. Prosjektet skal gi området og allmennheten en verdi og det skal være miljø- og klimaeffektivt.

En av Grønn bys nye partnere, Base Property, fikk i 2017 Cityprisen for rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet.
En av Grønn bys nye partnere, Base Property, fikk i 2017 Cityprisen for rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet.