Nyttig arbeidsverksted om bærekraft og klimatilpasning

Torsdag 12. mai deltok over 20 representanter fra de ulike partnerne i prosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak på et arbeidsverksted. Temaet for dagen var klimatilpasningstiltak i Rogaland og mål for bærekraft.

Dagen bestod av både faglige innlegg, fremlegging av foreløpige funn i prosjektet, gruppearbeid og spennende diskusjoner. Bakgrunnen for arbeidsverkstedet var klimasårbarheter som prosjektdeltakerne selv har vært med på å identifisere, hvor deltakerne jobbet videre med å komme frem til lokale tiltak som vil redusere faren for klimarelaterte skader i Rogaland.

Deltakerne var samlet på Vitenfabrikken og dets kreative miljø i Sandnes kommune. Det ble også tid til en interessant befaring til rådhuset i Sandnes og området rundt. Klimasjef i Sandnes kommune, Arne Jørgensen, orienterte om utfordringer og tiltak i kommunens arbeid. Der fikk deltakerne se grønne overvannstiltak med regnbed og fossefall i den nye sentrumsparken i byen, og hvordan kommunen har løst utfordringen med økt havnivå og stormflo for de neste 100 år.

– Det har vært en innholdsrik dag, med mange gode diskusjoner. Resultatene fra denne dagen er svært nyttige i det videre arbeidet med prosjektet, sier Hanne Kvitsand, forsker og prosjektleder i SINTEF.

Prosjektets hovedmål er å gjennomføre en bærekraftsanalyse for utvalgte klimatilpasningstiltak for kommuner i Rogaland. Hensikten med bærekraftsanalysen er på sikt å kunne velge klimatilpasningstiltak som minimerer den fysiske risikoen som klimaendringene utgjør i regionen og som ivaretar samfunnssikkerheten, som samtidig også inkluderer økonomi, miljø og hensyn til lovverk.

SINTEF arbeidsverksted3
Torsdag 12. mai deltok over 20 representanter fra de ulike partnerne i prosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak på et arbeidsverksted. Temaet for dagen var klimatilpasningstiltak i Rogaland og mål for bærekraft.
SINTEF arbeidsverksted2