Grønn frokost

Johannes Eggen, Inger Skjæveland og Franziska Meizel fortalte engasjert.