Fra tradisjonelt p-hus
til moderne ladested

Det store parkeringshuset Forus P-hus, med adresse Røynebergsletta 5, kan bli Forus mobilitetshus, et moderne ”ladested” der alle kan parkere alle typer kjøretøy, ladbare eller konvensjonelle, og bevege seg videre individuelt eller kollektivt i alle retninger. Ladestedsnavnet ble brukte i gamle dager om handels- og møtesteder. Et gammelt norsk ord har fått en ny betydning.

Fra taket på Forus Ladested: Rune Haaland leder for Electric Vehicle Union (EVU), forklarer for Grønn bys studietur i mai 2018.

En konseptstudie for mobilitetshuset framhever at hensikten er å stimulere folk til å parkere bilen og benytter andre mobilitetsløsninger til og fra flyplassen, til og fra ulike bygg på Forus, og kanskje også til og fra Stavanger sentrum etter at bussveien og nye bomstasjoner er på plass. Bygget skal vokse med oppgaven og betjene en raskt økende mengde ladbare biler og endrede mobilitetsvaner, der folk i større grad velger smartere og mer helsebringende måter å bevege seg på. Av de ti mest solgte bilene i Norge i 2017, var sju ladbare. Farten i elektrifisering av vegtransport i Norge er formidabel og produsentene klarer ikke å levere nok biler. Over 30.000 står på venteliste for elbil.

Fotoanimasjon: Bildet viser hvordan Arkhus Arkitekter ser for seg utforming av servicebygg og hurtigladestasjon. Bygget er trukket helt inn mot eiendomsgrensen for å unngå slagskygger fra parkeringshuset. Det er avsatt plass til 2 stk 40 fots containere for batterier & elektronikk.

Hvis finansieringen kommer på plass kan parkeringshuset utvikles til et mobilitetshus med såkalt hub-funksjonalitet. Uteområdet utvikles til et fullsortiment ladested med kapasitet til å levere høy effekt fra et stort antall ladepunkt til drosjer, busser og privatbiler – et universelt konsept som skal kunne kopieres og implementeres hvor som helst i byer og tettsteder i verden.

Arbeidet har vært utført av en arbeidsgruppe bestående av folk fra Delta Electronics, Saga Energy, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Meshcrafts, Forus Prt (Public Rapid Transit), Flaate og Electric Vehicle Union. Archus Arkitekter har supplert arbeidsgruppen med formål å utvikle uteområdet. En ressursgruppe fra offentlige og private virksomheter har fungert som referansegruppe. Leder for gruppen har vært direktør for Forus Næringspark, Stein Racin Grødem. Ressursgruppens viktigste oppgave er å kvalitetssikre og gi innspill fra samfunnet rundt Forus Parkering slik at anlegget kan fylle sin funksjon på best mulig måte. Ressursgruppen ble underveis supplert med Rogaland fylkes mobilitetsselskap, Kolumbus, som er interessert i å bygge kompetanse og erfaring med både individuell og kollektiv mobilitet.

Investeringen er foreløpig beregnet til ca 30 millioner kroner, finansiert gjennom søknad om 45% tilskudd fra ENOVA og 55% fra Forus Parkering. Det vil i tillegg gjøres en økonomisk avtale med en ladeoperatør som opererer hurtigladestasjonen. Arbeidet tenkes gjennomført som en totalentreprise med åpne bøker og avtalt fortjeneste. Det gjøres service- og vedlikeholdsavtaler som sikrer utvidet produktgaranti og problemfri drift.

Ressursgruppen har også gitt som innspill at anlegget bør ha kunstneriske og kommunikasjonsmessige kvaliteter. Under forutsetning av estetisk utforming med kunstnerisk kvalitet vil for eksempel friområder kunne brukes til utplassering av solar-trackere. Pia Myrvold har sagt seg villig til å bidra til dette i et eventuelt hovedprosjekt.

Venterommet i mobilitetshuset blir utstyrt med flere skjermer med informasjon om rutetider for fly, busser m.m. i tillegg til informasjon om mulighet for å kunne parkere i mobilitetshuset og reise videre med andre mobilitetsløsninger. Servicebygget vil også inneholde toaletter, kaffemaskin, mineralvannsautomat, strømproduserende vinterhage for røkende/dampende, internett, USB-uttak for lading av smart-telefoner, sittegrupper, samt eget avlukke for yrkessjåfører i servicebygget.