Lag klimaregnskap med klimakost

Asplan Viak har utviklet klimaregnskapsverktøyet Klimakost. Verktøyet er utviklet for å beregne de totale klimpautslippene fra bedrifter, kommuner, organisasjoner og virksomheter i et livsløpsperspektiv. Det er nå stadig mer aktuelt for bedrifter å føre klimaregnskap og dette blir enklere ved hjelp av Klimakost.

Når man bruker verktøyet kan man ved hjelp av eksisterende regnskapsinformasjon raskt skape seg et oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimafotavtrykk. Slik får man en pekepinn på hvor man for eksempel skal fokusere grønne innkjøpsstrategier mot de områdene hvor dette har størst betydning. Videre gir klimakost gode muligheter for benchmarking, oppfølging over tid, samt utvikling av KPIer for bedriften. Du kan lese mer om metodikken bak klimakost her.

Alle partnere i Grønn by får muligheten til å benytte seg av Klimakost til sterkt reduserte priser. Dersom dere har spørsmål om dette, ta kontakt med daglig leder Elin Schanche.

Asplan Viak
Asplan Viak har utviklet verktøyet Klimakost.