Hvordan kan kulturminner være med på å skape bedre byutvikling?

Grønn By og Stavanger Arkitektforening inviterer i samarbeid med Stavanger kommune, Kulturminnefondet og MUST til seminar om verdien av kulturminner og hvordan man fornyer byen i samspill med eksisterende bebyggelse. Aktører som har jobbet mye med disse spørsmålene kommer for å dele sine erfaringer og tanker om temaet.

Velkommen til Grønn Aftens onsdag 7. Juni om bord på MS Sandnes i Vågen i Stavanger kl. 18-21.

Velkommen ved Rolf Norås

Byforedling og byfornying. Slik har vi løst det. Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm, ansvarlig for det prisbelønte Vulkanområdet i Oslo.

Om å kombinere nytt og gammelt. Jesper Back, partner i det danske arkitektkontoret E+N Arkitektur AS, som har mer enn 50 års erfaring med restaurering av fredede og bevaringsverdige bygninger.

Bygningsarvens økonomiske verdi. Mads Christian Bundgaard Nielsen fra Bark, konsulentfirma som jobber med kulturminner og byutvikling

ms-sandnes

Er det økonomi i historie – eller er økonomien historie? Alfred Ydstebø/Base Property og Hans Jørgen Moe/Brandsberg Dahl tar for seg utfordringer og løsninger i arbeidet med Hermetikklaboratoriet. 

Kulturminners ressurs Simen Bjørgen, administrerende direktør i Kulturminnefondet

Konferansier er Siri Aavitsland, direktør for MUST

Målgruppe: Ansatte og politikere fra kommuner og fylkeskommunen, vernemyndigheter, utbyggingsselskaper, arkitekter, museer, konsulentselskap innen bygg, finansinstitusjoner, kulturinstitusjoner

Påmelding innen 05.06.2017 Deltakeravgift kr. 750,- inkl mva

Påmelding HER

ay1