Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem

Gjør de riktige grepene i prosjektets tidligfase. Vi kan gi deg støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å velge nyskapende energi- og klimaløsninger.

Skal vi nå lavutslippssamfunnet trenger vi økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og ny teknologi innenfor flere områder/sektorer.

Enkelte innovasjonsprosjekter strander på idéstadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Vi søker derfor byggeiere, utbyggere og andre aktører som ønsker å strekke seg lengre, men som har behov for å utarbeide konseptutredninger før endelig investeringsbeslutning.

Støtten fra Enova kan gi deg et godt beslutningsgrunnlag for valg av nyskapende løsninger.

Les mer om dette på https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/konseptutredning-for-innovative-energi–og-klimalosninger-i-bygg-omrader-og-energisystem/

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem
Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem