Klimapartnere Rogaland er nå inn under Grønn by

Grønn by har overtatt ansvaret for Klimapartnere Rogaland som tidligere har vært organisert inn under Rogaland fylkeskommune.

Klimapartnere Rogalands mandat er å akselerere det grønne skiftet og være et viktig verktøy for ledere, både i offentlige og private virksomheter. I Rogaland har de jobbet med forankring av klima- og bærekraftsarbeid hos sine partnere. I tillegg har innføring av klimaregnskap som et verktøy stått i fokus.

Grønn by og Klimapartnere forener sine krefter slik at vi kan dra nytte av hverandres erfaring, kompetanse og arrangere felles aktiviteter der dette er aktuelt. Slik kan vi spille hverandre gode og styrke klima- og bærekraftsarbeidet i hele regionen.

Regionsleder for Klimapartnere Rogaland er Anne Marie Lofthus som har arbeidet for Klimapartnere som innleid konsulent siden 2019. Hun ser frem til å ta Klimapartnere videre i årene som kommer.