INVITERTE: Nytilsatt byarkitekt Henrik Lundberg med avtroppende Grønn by-leder, Marie Koch Singelstad.