Hvordan utnytter din bedrift solenergi på best mulig måte?

Torsdag den 11. mars hadde vi webinar om solenergi og elbillading for bedrifter. Andelen elbiler i Norge er stadig økende, noe som bidrar til høyere belastning på strømnettet. En løsning på dette er å satse mer på solcelleanlegg på store bedriftsbygninger. På den måten bidrar vi til å lette presset på strømnettet og samtidig sørge for grønn, kortreist strøm til elbilene. Dette vil være gunstig både for miljøet og økonomien.

Innledningsvis snakket Marked- og bærekraftssjef i Jæder, Rakel Kyvik Wester, om deres bærekraftsatsning som inkluderer solcellepanel på taket av deres produksjonsbygg. Jæder har satt seg som mål at de skal være best i kjøttbransjen på bærekraft. I forbindelse med dette arbeidet har de valgt seg ut tre av FNs bærekraftsmål å legge spesielt fokus på – nummer 3 god helse, nummer 12 ansvarlig forbruk og produksjon og nummer 13 stopp klimaendringene. For å kunne innfri bærekraftsmålene de har satt seg spiller solceller en viktig rolle.

Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, holdt et godt innlegg om klimamål og grønne innkjøp. I innlegget sitt tok hun for seg de ambisiøse målene i kommunens Klima- og miljøplan og hvor viktig det er at man blant annet tar i bruk solenergi for å oppnå disse målene.

Avslutningsvis presenterte Kommersiell direktør for storkunde, Stian Waage Lyses satsning på elbil og solenergi. Her presenterte han trender i markedet og hvordan bedrifter lett kan ta kontroll over eget energiforbruk. Waage ga også en god innføring i hvordan solcelleanlegg med tilhørende batteriløsninger fungerer.

Trond Furenes fra Lyse holdt en svært god oppsummering og spørsmålsrunde på slutten av webinaret. Ønsker du å se webinaret i opptak kan du gjøre det HER.

Solcellepanel på industribygg.
Fra Jæder sin presentasjon om solceller.