Hvordan skape en helhetlig verdikjede for hydrogen?

Den 22. april arrangerte vi et webinar om hydrogen i samarbeid med NHO Rogaland, Lyse og Forus Næringspark. Flere aktører bruker hydrogen og nå er markedet på vei til å etableres. På webinaret ble ulike prosjekter som er i ferd med å etableres innen både produksjon og bruk presentert. Vi stilte spørsmålet – hva er fremtiden for hydrogen i vår region?

Are Opstad Sæbø fra Greenstat ga oss en god innføring i hva hydrogen er og hvordan det kan anvendes. Deretter tok Nils Giske Ødegaard fra Asko over. Han fortalte hvordan Asko benytter seg av grønn energi, og da særlig hydrogen, for å sørge for at deres transportflåte går på grønt drivstoff. Hydrogen fungerer bedre som drivstoff til tungtransport enn det elektrisitet gjør.

Heidi Wolden fra Norled fortalte om MF Hydra som er verdens første hydrogendrevne ferje. Denne bidrar til høy innovasjons- og teknologikompetanse i maritim sektor. Wolden sa at hydrogenferjer spiller en viktig rolle for å skape en hydrogenklynge i Norge. Avslutningsvis snakket Morten Solberg Watle fra Green H om deres hydrogenhub på Fiskå. Denne er en god hub både for båter og tungtransport.

Fra presentasjonen til Greenstat.
Flere av Asko sine lastebiler går på hydrogen.