Hvordan reiser vi om 10 år?

Grønn by og Kolumbus inviterer til Grønn frokost sammen med NHO, Forus Næringspark og Avinor.

Et nytt verdensbilde i ferd med å ta form innen mobilitet, det vil si måten vi kommer å til å reise på i framtiden. Hvilke mobile løsninger har vi om 10 ti 20 år?Hva er konsekvensene av dette? Hvordan klarer vi å ta i bruk de nye teknologiske løsningene? Hvilke konsekvenser vil nye mobilitetsløsninger ha for privatøkonomi, arealbruk, ressursbruk og trygghet?

Tid og sted: 21. mars kl. 07.30 –11:00
Sted: Hotell Atlantic

Program:

07:30–08:00 Frokost og mingling
08:00–08:10 Velkommen av Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler i Kolumbus og Elin Schanche, daglig leder i Grønn by.  Dagens møteleder Bjørg Tysdal Moe
08:10–08:40 «Hvor langt er utviklingen av førerløse biler kommet?», Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus
08:40–09:05 «Hva slags biler produserer VW om 10 år? Framtidens eierforhold og bruk av privatbiler», daglig leder i VW Sandes & Jæren, Eldar Vatnaland
09:05–09:30 «Hvilke mobilitetsløsninger vil lykkes i årene framover?», Per I. Selvaag, Montaag
09:30–09:45 Pause
09:45–10:15 «Hvilke konsekvenser vil ny teknologi ha for arealbruk og samferdselsløsninger?» Erling Dokk Holm
10:15–10:30 «Er det realistisk å tro at autonome kjøretøy vil være en del av trafikkbildet om 10 år?» Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling
10:30–10:40 Oppsummering og spørsmål