Hva har vi lært av koronapandemien?

Den 17. desember hadde vi vårt aller siste webinar i 2020, denne gangen i samarbeid med Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger.

De arrangerer årlig et åpent masterkurs med tittelen «Ideas and technologies for Sustainable Cities». Innenfor dette kurset fokuserer de på ulike temaer som prognoser, etikk, kilmaendringer, fornybar energi og notopia. Dette året har COVID-19 vært det overordnede temaet.

i grupper med totalt 45 studenter har blitt utfordret til å se nærmere på hva vi har lært av COVID-19 og hva vi kan ta med oss inn i fremtiden? Hvordan kan det vi har lært forbedre samfunnet og miljøet?

Professor Harald Nils Røstvik og førsteamanuensis Tegg Westbrook presenterte det overordnede innholdet i kurset og tre grupper med studenter presenterte resultatene av arbeidet sitt. De kunne vise til spennende resultater innen klimaendringer, mobilitet og hvordan mennesker bor. Webinaret skapte mye engasjement blant de fremmøtte og det var en god spørsmålsrunde på slutten. Det blir spennende å se om noen av studentenes prediksjoner slår an, spesielt interessant med tanke på klimautslipp og transport.

I etterkant av kurset har det blitt samlet sammen en rapport hvor man kan se det samlede resultatet fra hele kurset. Den kan lastes ned HER.

Grønn by ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul, vi sees til nye, spennende aktiviteter i 2021.

Forsiden til rapporten fra kurset.