Bruk gjenbruksasfalt!

I begynnelsen av juni hadde Grønn by et meget vellykket seminar om gjenbruksasfalt. Foredragene finner du nederst på denne siden. Forskningsresultater viser at gjenbruksasfalt har like god kvalitet som vanlig asfalt. Holdbarheten er svært avhengig av hvordan asfalten legges på. Det er derfor svært viktig at dette gjøre på riktig måte. Ved gjenbruk av asfalt er det også viktig hvor gjenbruksdelen tas fra og at den blir skilt ut fra annen asfaltmasse, f.eks. er den beste gjenbruksasfalten fra motorveier.
Kommunene bør derfor stille krav til leverandørene om sammensetning av masse og til selve utleggingsprosessen. Statens Vegvesen fører også egen kontroll og Nye Veier stiller krav om 20-års garanti fra sine asfaltleverandører. For kommunene kan det være aktuelt å samarbeide om kontrollsystemer og stille krav til leverandørene av asfalt.
Trygve Petter Nilsen i Stavanger kommune kan kontaktes vedrørende aktuelle tiltak for kommuner som ønsker å øke bruken av gjenbruksasfalt.   Trygve.petter.nilsen@stavanger.kommune.no
Stavanger, en foregangskommune