Grønn frokost: Sirkulær økonomi – Vi tar utfordringene fra EU på alvor!

«Mens verdens øyne var rettet mot klimaforhandlingene i Paris, ble en av EUs viktigste miljøsatsinger forbigått i stillhet. Hvordan får vi til sirkulær økonomi? Europa vil gå fra et bruk og kast-samfunn til et samfunn basert på sirkulær økonomi. Norge har gode forutsetninger for å gå i front. Det store spørsmålet er: Hvordan gjør vi det?» Skriver Thomas Mørch her.

Hvilket samarbeid oss aktører i mellom vil en slik sirkulær økonomi kreve? Bærekraftsproblemet krever redesign av forretningsmodeller. Hvordan kan vi gjøre våre forretningsmodeller både ansvarlige og lønnsomme?

I denne sammenheng vil vi gjerne invitere dere til Grønn frokost hvor vi ser nærmere inn i disse problemstillingene og mulighetene. Hva gjør vi, hvor vil vi, hva kan få til sammen her på Jæren? Vi tror at deling av kompetanse er kjernen til bærekraftig utvikling!

Sted: Block Berge Bygg

Dato: 7. september, 2017

Påmelding:  http://www.deltager.no/gronnfrokost

Påmeldingsfrist: Innen 6. september.

sirkulc3a6r

Program:

Kl 07.30: Mingling og frokost fra Ekte Matglede

Kl 08.00: Velkommen! Aage Tengs, konstituert adm.dir. Block Berge Bygg AS

Kl 08.05: Møteleder, Elin Schanche, Grønn By – dagens program og bakgrunnen for  seminaret

Kl 08.10: «Sirkulær økonomi: Hva i all verden er dette?», Rudolf Meissner, fagansvarlig renovasjon IVAR

Kl 08.25: «En RESTART for sirkulære forretningsmodeller», Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen:

Jørgensen og Pedersen er forskere og bærekraftseventyrere, og de jobber tett med næringslivet for å gi forskningsbaserte råd om hvordan bedrifter kan forene bærekraft og lønnsom-      het.  Deres nye bok RESTART gir et veikart i 7 deler som viser hvordan bedrifter kan gjøre dette i praksis. De er brennende opptatt av sirkulasjonsøkonomi, og på Grønn frokost vil de fortelle hvordan alle bedrifter kan utvikle sirkulære forretningsmodeller. Les mer om dem på www.JorgensenPedersen.no.

Kl 09.10:  «Avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi med vekt på økt ombruk og materialgjenvinning. Hva gjør Fylkesmannen?» Marit Sundsvik Bendixen, ass. Fylkesmiljøvernsjef, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland

KL 09:20: Pause

Kl 09.35: «Gjenvinning av avfall – Sirkulær økonomi i praksis», Per Posti, daglig leder Westco Miljø AS

Kl 09:50:  «Erfaringer og utfordringer ved gjenbruk», Rune Halvorsen, Leder for strategi-, forretningsutvikling og IT, Velde Industri AS

Kl 10.05:  «Innovative energi og klimaløsninger – Enovas støtteordninger», Magni Fossbakken, seniorrådgiver, Enova

Kl: 10.20:  «Sirkulær økonomi i en produksjonsbedrift» Stig Jespersen, avdelingsleder betongelement og Kristin Bryne-Sandvik miljørådgiver, Block Berge Bygg AS

Kl 10.40: Spørsmål og kommentarer. Takk for i dag. Elin Schanche

Målgrupper: Entreprenører, politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommunen, ansatte hos fylkesmannen, utbyggingsselskaper, Statens Vegvesen, Statkraft, bedrifter som jobber med avfallshåndtering.

Grønn Frokost er et samarbeid mellom Block Berge ByggEnovaIVARWestco Miljø og Velde Industri.