Vi må doble produksjonen
av mat og halvere fotavtrykket

På Grønn frokost 3. mai ble det av samtlige foredragsholdere understreket behovet for å gå mot en sirkulær økonomi. Utenfor møteromsvinduene glitret havet og folk strømmet til for å bidra på den store strandryddedagen. Noe er i ferd med å skje.

Holdningsendring til plast

– Vi opplever endelig en gjennomgripende holdningsendring til plast som vil bety mye, sa Nancy Strand leder for Avfall Norge på Grønn frokost 3. mai. Hun snakket om at det å skape verdier av avfall bidrar til løsningen av miljøproblemet. Kan vi bruke råvarene om igjen og om igjen, hindrer vi uttak av jomfruelige råvarer. Dette er nøkkelen til å lykkes i sirkulær økonomi. Strand nevnte mange gode eksempler der alt fra innsamling og ny bruk av gamle fritidsbåter til strøsanden som får et nytt liv når vinteren er slutt, er gode eksempler på at vi beveger oss oppover i avfallspyramiden. Målet å lage mindre avfall i utgangspunktet, og så ombruke det vi lager og om det ikke går, lage nytt av brukt. Hun heiet også på ny mat fra larver og fremhevet biogassen som en viktig del av det grønne skiftet.

Avfall Norge mener de viktigste tiltakene for å innføre sirkulær økonomi er krav til sortering av matavfall og plast både fra husholdninger og bedrifter. Økonomiske incentiver som fremmer etterspørsel etter resirkulerte råvarer og produkter. Samtidig som det må stilles krav om innslag av resirkulerte råvarer og produkter når det offentlige kjøper inn.

NHOs Arnhild Dordi Gjønnes understreket i den forbindelse at de nye forskrifter knyttet til offentlige anskaffelser bør gjøre det enklere for det offentlige å velge miljøløsninger. Offentlige innkjøpere kan kreve at bare miljøvennlige leverandører får delta og kan premiere det mest miljøvennlige tilbudet ved homogene tilbud.

Mange er i gang

Grønn frokost gav oss mange, spennende eksempler på prosjekter som vil bidra til en mer sirkulær økonomi.

I Stavanger og Sandnes er i ferd med å etablere produksjon av biokull i forbindelse med et nasjonalt klimasats-prosjekt. Biokull, beskrevet av IVARs Rudolf Meissner som det nye gull, er rent karbon fra plantemateriale, framstilt gjennom en pyrolyse-prosess («brenning» uten tilgang på oksygen). Det er en gammel kulturteknikk i Amazonas-område der organisk avfall pluss biokull tilsettes jorda. Det gir vedvarende fruktbar jord over århundre til stor overraskelse for forskerne: Under normale omstendigheter ville jordsmonnet i tropene være utarmet meget raskt. Biokullet opprettholder fruktbarheten. Biokull lager CO2, kan brukes til jordforbedring, til dyrefôr og strø, vannrenser og mye mer.

Alexander Solstad snakket om insektprotein som helt nødvendig for å løse denne store matutfordringen når verden snart får ni milliarder munner å mette. Insektprotein produserer med mindre arealbehov, mye mindre utslipp, mindre vann- og og mindre fôrbehov en noen annen proteinkilde.

Frode Jåsund fra Skretting snakket om ”Slampant” sirkulær økonomi i praksis. Målet med pilotprosjektet er å indentifisere om vi kan omdanne slam fra lakseoppdrett til riktig kvalitet slik at det kan anvendes i gjødsel og jordforbedringsmiddel på det norske og internasjonale markedet.

Jan Helge Hoff i Polybo fortalte om billige boliger med resirkulert isopor. En måte å løse folks boligbehov som gir bedre kvalitet og mer miljøvennlige løsninger, tilpasset lokale behov og krav. Vanlige murstein laga av leire, øydelegger store landbruksområde og brenning av stein fører til stor forurensing og høye CO2 utslepp.

Fra Innovasjon Norges Claus Gladyszak fikk vi eksempler på flere andreeksempler på gode prosjekter; blant andre #GreaterThanA, Mud Jeans og Veldes rense- og gjenvinningsanlegg.

Innovasjon Norge gir støtte til forprosjekter og innovasjonsverksted.

ENOVAs Magni Fossbakk snakket om også om ulike støtteordninger for bygg og områder. Enova støttet i 2017 over 900 prosjekter med til sammen 2,2 milliarder kroner. Rogaland fikk mest.  Bjarte Magnussen fra Validé om støtte til oppstartsbedrifter, støtte fra forskning til produkt og investeringer i en ny bedrifts tidlige fase.