Hvordan ta i bruk alle mulighetene?

Hva skjer? Noe skjer! Hvor fort skjer det? Det kommer an på hva vi snakker om … Hvordan skal vi forflytte oss i fremtiden? Trenger vi sertifikat? Trenger vi veier? Hvordan skal vi planlegge når teknologien hele tiden viser oss nye muligheter?

Bakteppet er alle enige om; kollektivandelen på Nord-Jæren er den laveste av alle storbyområder i Norge. Innbyggerne oppfatter kollektivtilbudet dårligere enn det faktisk er og bilen, limet i vårt samfunn, har blitt ganske seigt. Vi må finne løsninger som henger sammen.

Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus snakket om den førerløse bussen de tester sammen med Forus Næringspark. Den viser en mulighet, og mange ser med interesse til det som nå skjer på Forus, der denne seintgående doningen nå testes ut. Men utviklingen av førerløs transport vil ikke gå fortere enn at sikkerheten hele tiden er i høysetet. Så selv om internasjonale undersøkelser viser at trafikkulykkene blir redusert med 40% med førerløse kjøretøy, vil denne utviklingen kanskje gå seinere enn vi tror.

I bilbransjen derimot har demningen røket og elbil-bølgen ruller over oss, stor og reell. Eldar Vatnaland daglig leder i VW Sandnes kunne fortelle at over 70% av nybilsalget deres i 2018 er elbiler – i hele fjor var tallet ca. 24%.  Dette er mye raskere enn mange tror. Samtidig vokser bildeling som trend i byene, et konservativt anslag spår en økning på 25 til 35% per år.

Ser en Norge utenfra kan en legge til at den fellesskapstanken vårt samfunn bygger på, gjør oss spesielt egnet for digitalisering. Per I. Selvaag, de siste 10 årene bosatt i USA, mente vår tillit til vårt eget politiske system vil gjøre det mulig å gjennomføre mobilitetsendringene fortere enn mange andre steder. Men han mente utviklingen ville gå seinere enn mange tror på grunn av de mange fartsdumpene, de fleste politiske.

Samfunnsforsker Erling Dokk Holm fortsatte å snakke om det politiske utfordringsbildet. Transportteknologi, energibruk og byplan må ses i sammenheng, ikke som sektorer adskilt fra hverandre. Fra bilsalget ble frigitt i Norge har bilen vært byplanleggeren og noe gikk tapt da folk og arbeidsplasser flyttet fra hverandre. Det er noe galt når hjemmehjelpene bruker opp til 70% av sin arbeidstid i bilen …

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling pekte på hvor vanskelig det er å planlegge samtidig som teknologien stadig endres. Skal planene endres i samme takt får vi aldri gjennomført noe. Et av mange dilemma i dette kompliserte bildet.

Per I. Selvaag, Grethe Skundberg og Eldar Vatnaland tre av fem foredragsholdere som gav oss mye å tenke på.