Ta i bruk et større område.

Flere tok til orde for å innlemme hele området til gamle Stavanger sykehus i visjonen