Vil gjerne dele ut mer penger i Stavanger-regionen

Det sier Simen Bjørgen, administrerende direktør i Kulturminnefondet. Han mener at folk i Rogaland er for måteholdne og beskjedne når de søker penger. I Rogaland har ulike aktører mottatt 22 millioner kroner fra Kulturminnefondet siden 2003, og det er ikke så mye.

– Rogaland skal opp, sier Bjørgen, til applaus fra salen. I motsetning til Oppland fylke som i samme periode har fått 100 millioner kroner fra Kulturminnefondet. På bildet er han sammen med styremedlem og tidligere leder i Grønn by, Elisabeth Sjo Jespersen.

For noen år tilbake var det sterke krefter som ville rive Bryggen i Bergen, nå er det en stor turistattraksjon. – De byene som vil blomstre fremover er de som tar vare på kulturarven, sier Bjørgen.

Lokalt har Kulturminnefondet støttet Engøyholmen, der det er både opplæring, kurs, arrangementer, speidere, og mange andre aktiviteter. De har mottatt priser. MS Sandnes har også fått tilskudd fra Kulturminnefondet, hele tre ganger, til reparasjoner og tilbakeføring til original tilstand.

simen-og-elisabeth

– Det lønner seg å ta vare på kulturminner, det er det mange rapporter som bekrefter. Kulturminner skaper nye jobber. Å restaurere og ta vare på viser også at en bruker mindre ressurser, så det er også bra for miljøet, sier Bjørgen, og peker på at en tar vare på originale deler og bruker lokale materialer.

– Kulturminner formidler også verdier, historikk og håndverkstradisjoner for fremtiden. Både styrking av arbeidsplasser, lokal næringsutvikling, turisme og reiseliv er positivt for lokalsamfunnet, påpeker Bjørgen.

Søkerne til Kulturminnefondet er både private og offentlige aktører og gjerne i samarbeid.

Søk elektronisk på kulturminnefondet.no/soknad

Der ligger både informasjon og veiledning om hvordan man søker. – Interessen for å sette i stand kulturminner har aldri vært større. Søknadene har økt med 40 prosent i forhold til året før. Men fra Stavanger og Rogaland kommer det få søknader, så dere er prioritert, lover Bjørgen.

simen