Spennende webinar om fleksibel energi i morgendagens nabolag.

Den 29. september holdt vi et spennende webinar i samarbeid med Asplan Viak og Lyse Neo om fleksibel energi i morgendagens nabolag.

Morgendagens nabolag har fleksible energiløsninger som kombinerer ulike teknologier og energiformer. Målet er å lage bærekraftige energiløsninger med lave klimautslipp. Grunnvarme og fjernvarme er viktige brikker i fremtidens grønne puslespill. Det er slik vi skaper de gode løsningene for nabolaget og energisystemet som helhet.

Over 40 deltakere lyttet til spennende presentasjoner rundt dette emnet. Vi lærte at det finnes gode muligheter for en videreutvikling av fleksible energiløsninger i vår region.