EUs nye regelverk for bærekraftig finans

Den 17. februar arrangerte Grønn by et populært webinar om EUs nye regelverk for bærekraftig finans i samarbeid med Klimapartner Rogaland. EUs regelverk for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av dette er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

Som et resultat av økte krav til grønn finansiering, kan virksomheter forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. Prosjekter som tilfredsstiller «grønne kriterier» kan potensielt få lavere lånekostnad og/eller bedre tilgang til funding og lån, og motsatt dersom de ikke tilfredsstiller disse kriteriene.

Vi hadde med oss Thina Saltvedt fra Nordea som ga oss en god innføring i hva regelverket innebærer og hva taksonomi er. Videre bidro Tore Mydske og Henrik Fabian Torgrimsby fra Thommessen med god innsikt i hvordan taksonomien vil påvirke norsk næringsliv i årene som kommer. Videre fikk vi innblikk i hvordan norske virksomheter kan forberede seg på det nye regelverket. Det er klart at taksonomien vil ha stor betydning for alt norsk næringsliv og ikke bare for de som driver med finans.

Fra presentasjonen til Nordea.
Fra presentasjonen til Thommessen.