Europas mest attraktive, innovative og bærekraftige flyplass?

Velkommen til Grønt seminar på Stavanger Lufthavn Sola hos Avinor onsdag 5. april.

Kan flyplassen bli et innovasjonslaboratorium? Bli selvforsynt med energi innen 2025?

Stavanger lufthavn, reviderer i disse dager gjeldende Masterplan for flyplassen. Planen skal avklare hvordan Avinors samfunnsoppdrag best kan ivaretas. I den anledning inviterer vi til spennende foredrag og ser fram til kreative innspill fra deltagerne.

Det grønne skiftet krever omstilling innen alle samfunnsområder og en av nøklene blir innovasjon, bærekraft og teknologiutvikling. Innen 2020 skal Avinor halvere egne klimagassutslipp sammenliknet med 2012. Vi skal redusere reduserer energiforbruk, redusere utslipp til vann og grunn, redusere støy. Dette skal vi gjøre gjennom satsing på ny teknologi og innovative løsninger.

avinor

Tidspunkt: Onsdag 5. april kl. 08:30 – 13:30

Sted: Stavanger lufthavn – Innlandsterminalen – gate 23 og 24.
NB. Ta med legitimasjon. Det blir innsjekk gjennom sikkerhetskontrollen.
Møteleder: Elin Schanche, daglig leder Grønn By.
Påmelding: Innen 31. mars – klikk her
Arrangementet er gratis! Begrenset kapasitet. Vær tidlig ute!

Kollektivtransport:
https://www.kolumbus.no/reiseplanlegger/

Seminaret er organisert som en forelesningsrekke fram til 11:30. Etter lunsj arrangeres det parallelle workshop slik at deltagerne får anledning til å gå i fordypning og komme med innspill.

PROGRAM

09:00 – 09:20 Velkommen til Stavanger lufthavn v/ Leif A. Lorentzen, Lufthavndirektør
09:20 – 09:50 Om innovasjon og bærekraft v/ Udo Bradersen, environmental manager, Hamburg lufthavn
09:50 – 10:10 Pause mingling
10:10 – 10:30 Hva vi ikke visste en flyplass kunne være. v/Alexandria Algard, Innehaver Alexandria Algard Architects
10:30 – 10:50 Innovasjonssatsing i LYSE (Dagfinn Waage og Gunnar Crawford)
10:50 – 11:10 Innovasjons- og miljøarbeid i Avinor v/ Olav Mosvold Larsen, Seniorrådgiver Strategi og utvikling
11:10 – 11:30 Spennende og innovative prosjekter på Stavanger lufthavn v/ Anette S. Heggen, Kvalitets- og sikkerhetssjef, og Ingvald Erga, Fagansvarlig ytre miljø
11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 – 13:00 Workshop (Tema: Hvordan skal vi jobbe sammen for å utvikle miljøvennlige og innovative løsninger som fører til økt verdiskapning i regionen? Hvordan kan flyplassen bidra – kan den være et laboratorium?)
13:00 – 13:30 Oppsummering

Målgrupper:
Næringslivsledere, politikere og byråkrater i kommuner og fylkeskommune, ansatte ved Fylkesmannen i Rogaland, eiendoms- og områdeutviklere, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Bedrifter innen logistikk, eksport/import og reiseliv, innovasjons og gründermiljø. Ansatte og studenter ved skoler og universitet.

Velkommen!