Elektriske fly i Norge innen 2030?

Olav Mosvold Larsen, konsernstab strategi og utvikling i Avinor.

Ifølge selskapet Siemens vil det bli utviklet elektriske fly som har en rekkevidde på 1000 kilometer og plass til 100 passasjerer innen mindre enn 15 år.

Under Grønt Seminar i regi av Grønn By på Stavanger Lufthavn Sola ble en rekke fremtidsvisjoner for grønne og bærekraftige løsninger for både flytrafikk og flyplassdrift i fremtiden skissert.

– Vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, altså flyenes utslipp, sier Olav Mosvold Larsen fra konsernstab strategi- og utvikling i Avinor.

Elektriske fly i Norge innen 2030?

El-fly i luften

Han siterte de ambisiøse planene fra Siemens, som jobber med å utvikle sterkere og lettere motorer som kan gjøre det mulig å ha elektriske fly i norsk luftrom i fremtiden. Flyene blir mer og mer miljøvennlige, men trafikken vokser så det må komme løsninger som etterlever målene med togradersmålet fra Paris.

Selvforsynte flyplasser

Og mens det arbeides intenst i Avinor for å presse flyselskaper inn i en grønn fremtid, er arbeidet godt i gang på egen grunn. Målet til Avinor er at norske flyplasser i fremtiden skal være selvforsynt med energi.

– For Sola er målet 2025, sier Anette S. Heggen som er kvalitets- og sikkerhetssjef i Avinor på Sola og Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø til en fullsatt flyterminal på Sola.

Landets eldste lufthavn

Stavanger Lufthavn Sola markerer 80 år i 2017 og er landets eldste lufthavn. Mens flyplassen markere jubileet og at 4 millioner personer reiser gjennom lufthavnen årlig, er en rekke tiltak i gang.

Avinor skal halvere egne klimagassutslipp innen 2020 sammenliknet med 2012. Dette skal skje ved å redusere reduserer energiforbruk, redusere utslipp til vann og grunn, redusere støy.

dsc_0020

Grønnere flyplass

– Vi produserer egen honning. Kvaliteten på den er et mål på luftkvaliteten. Solceller er innlysende for oss, og dagens testanlegg vurderes utvidet til å produserer strøm tilsvarende forbruket til 30 boliger i året, sier Erga som straks kutter ut traktorer for gressklipping med robotklippere langs hele hovedrullebanen.

– Vi har allerede smart avfallshåndtering med kontainere som selv varsler når de må tømmes. Vi renser og overvåker overvannet ved flyplassen og ser på metoder for permanent logging og overvåking av overvann til Hafrsfjord.

Flere må reise kollektivt

Heggen jobber for at flere skal reise kollektivt når de skal ut og reise, målet er at 30 prosent av de som flyr reiser kollektivt innen 2020. – Det er en stor utfordring. I 2016 var andelen 19 prosent, sier hun, utålmodig på å få flere til å reise kollektivt.

ingvald-erga