Gode grunner til at flere bygger i tre

De siste 10 årene har det skjedd en stille revolusjon i bruken av tre i store bygg. Det startet med Norwegian Wood i Stavanger i kulturbyåret 2008. Det offentlige bygger mer og mer i tre og nå kommer de private etter. Grønn frokost 22. august forklarte hvorfor.

– Valg av tre satt langt inne, fortalte Else Marie Jonsson, prosjektleder for Sparebank 1 SR-banks nye hovedkontor i Bjergsted, Stavanger; Finansparken. Tre ting gjorde utslaget for valget; viljen til å fremme utvikling og innovasjon som er helt i tråd med bankens hensikt, at tre gir bedre innemiljø, fremmer kreativitet og trivsel og at tre gir økt kvalitet i bygget.

Ferdig blir Finansparken Nordens største næringsbygg av tre. Helen & Hards forslag med grønn profil og god tilpassing mot den eldre bebyggelsen står ferdig neste høst med plass til 620 medarbeidere, 119 biler, 410 sykler og bussholdeplass integrert i fasaden. Bygget har høye bærekrafts ambisjoner og skal sertifiseres i henhold til BREEAM Nor Excellent.

Lange tradisjoner i Norge

I Norge er det lange tradisjoner for å bygge i tre, men på grunn av mange store branner kom den såkalte murtvangen og kunnskapen om å bygge stor i tre forsvant gradvis. Åsmund Bunkholt i det nasjonale informasjonsselskapet  ”Trefokus” fremhevet veiskillet som kom med kulturbyårprosjektet ”Norwegian Wood” i Stavanger i 2008. Nye måte å tenke på løftet bransjen og mengden trebyggerier har økt jevnt og trutt siden. – I dag blir for eksempel 70% av alle studentboliger bygget av tre, fortalte Bunkholt som understreket bærekraften ved bruk av tre. – At trebygde hus senker stressnivå for dem som bruker husene, bør være et sterkt argument for at denne positive trenden skal fortsette, sa Bunkholt. Les mer på trefokus.no

Tredriverprosjektet i Rogaland

I Rogaland er det et stort uforløst potensial for bruk av tre, skogfylket utnytter kun 30% av tilveksten, kunne Kristin Bryne-Sandvik fortelle, hun er prosjektleder for Tredriverprosjektet i Rogaland. Hun redegjorde også for den nye byggestandarden WELL Building Standard™ (WELL), en standard for helsefremmende bygg, interiør og områder. WELL er et ytelsesbasert system for måling, sertifisering og overvåking av det bygde miljø og hvordan det påvirker menneskers helse og velvære. Dette vil kunne bidra til økt bruk av tre i offentlige bygg forutsatt at kompetansen om dette øker og får betydning for offentlige anskaffelser. Tredriverprosjektets mål er å øke bruken av tre i offentlig og private næringsbygg og gi økt kompetanse om bruk av tre gjennom offentlige anskaffelser.

På nettsiden byggitre.no vil det etter hvert komme mer informasjon om prosjektet.