Boreal starter opp med elektrisk flybuss

Boreal og Avinor signerte fredag 26.januar ny kontrakt om flybusskjøring på Stavanger lufthavn, Sola. Kontrakten omfatter busstilbud både til Stavanger og Sandnes.

Den nye kontrakten har oppstart 1. juni 2018, og har en varighet på fem år.

– Boreal Travel har driftet flybuss i Stavanger i mange år, og vi er glade for å få fornyet tillit. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Avinor i Rogaland, sier styreleder Kjetil Førsvoll i Boreal Travel.

Førsvoll ser fram til å levere et førsteklasses produkt som ivaretar passasjerenes interesser.

I den nye kontrakten har Boreal fokusert på å bedre rutetilbudet og servicefunksjonene for de reisende.

Boreal planlegger også å innføre elektrisk flybuss i denne tjenesten, som etter planen både vil være Norges første elektriske flybuss og første elektriske buss i kommersiell tjeneste.

– Det blir en ruteomlegging fra dagens tilbud. Vi vil nå kjøre fra Stavanger universitetssjukehus og via Universitetet i Stavanger for å bedre tilgjengeligheten for våre kunder, sier Førsvoll.

Som et ledd i å utvikle servicetilbudet vil det bli etablert billettmaskiner slik at de reisende kan kjøpe seg rabatterte billetter fremfor å kjøpe om bord på bussen.

Boreal Travel har et samarbeid med Kolumbus om overgangsbillettering mellom flybuss og rutebuss. Ordningen innebærer at bruker av rutebuss som kommer om bord i Flybussen, mottar en rabatt tilsvarende pris for billettkjøp hos Kolumbus via app. Motsatt vei er Flybussens billett gyldig i 90 minutter og gir brukeren fri overgang til rutebuss. Per i dag fungerer denne ordningen kun ved kjøp av billett om bord i bussen, men Boreal Travel vil utvide dette tilbudet slik at det vil fungere med alle typer billetter.

Boreal starter opp med elektrisk flybuss

Boreal og Avinor signerte fredag 26.januar ny kontrakt om flybusskjøring på Stavanger lufthavn, Sola. Kontrakten omfatter busstilbud både til Stavanger og Sandnes.

Den nye kontrakten har oppstart 1. juni 2018, og har en varighet på fem år.

– Boreal Travel har driftet flybuss i Stavanger i mange år, og vi er glade for å få fornyet tillit. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Avinor i Rogaland, sier styreleder Kjetil Førsvoll i Boreal Travel.

Førsvoll ser fram til å levere et førsteklasses produkt som ivaretar passasjerenes interesser.

I den nye kontrakten har Boreal fokusert på å bedre rutetilbudet og servicefunksjonene for de reisende.

Boreal planlegger også å innføre elektrisk flybuss i denne tjenesten, som etter planen både vil være Norges første elektriske flybuss og første elektriske buss i kommersiell tjeneste.

– Det blir en ruteomlegging fra dagens tilbud. Vi vil nå kjøre fra Stavanger universitetssjukehus og via Universitetet i Stavanger for å bedre tilgjengeligheten for våre kunder, sier Førsvoll.

Som et ledd i å utvikle servicetilbudet vil det bli etablert billettmaskiner slik at de reisende kan kjøpe seg rabatterte billetter fremfor å kjøpe om bord på bussen.

Boreal Travel har et samarbeid med Kolumbus om overgangsbillettering mellom flybuss og rutebuss. Ordningen innebærer at bruker av rutebuss som kommer om bord i Flybussen, mottar en rabatt tilsvarende pris for billettkjøp hos Kolumbus via app. Motsatt vei er Flybussens billett gyldig i 90 minutter og gir brukeren fri overgang til rutebuss. Per i dag fungerer denne ordningen kun ved kjøp av billett om bord i bussen, men Boreal Travel vil utvide dette tilbudet slik at det vil fungere med alle typer billetter.