11

nov

09:30-10:30

Teams

Vil du lære mer om hvordan Norge må forholde seg til EUs klima- og miljøregler gjennom EØS-avtalen, og hva dette kan bety for din virksomhet?

I høst arrangerer Grønn By, Stavangerregionens Europakontor, Klimapartnere Rogaland, og Rogaland fylkeskommune en webinarserie over fire fredager der hovedtema er EUs Green Deal, lovpakken Fit for 55, samt EUs taksonomisystem. Spennende foredragsholdere vil dykke ned i ulike direktiver og forordninger med følgende utfordringer og muligheter for næringslivet i Rogaland.

Neste webinar avholdes den 11. november kl. 9.30-10.30, der temaet er Fitfor55: Bygg

Program:

  • Velkommen, Anne Marie Lofthus, Regionleder Klimapartnere Rogaland
  • EUs politikk for bygg i den grønne omstillingen, Stig Schjølset, fagsjef i Zero
  • EUs byggevareforordning og energi- og miljøkravene i TEK, Hanne Prestmo, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet
  • Om FutureBuilt og forbildeprosjekter, Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt – byutvikling, klima, innovasjon
  • Case: Innoasis, med blikk på taksonomi, Vilde Eikeskog, bærekraftsrådgiver i Veni

 

Meld deg på her.