19

okt

08:00-10:30

Skur 6, Strandkaien 61, 4005 Stavanger

Stavangerregionen Havn og Grønn by inviterer til Grønn havnesafari onsdag 19. oktober. Tema for møtet er havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling, med både interessante innlegg og befaring på programmet.

Arrangementet gir en innføring i havnens sirkulære historie og framtid, sjøveiens rolle i den grønne omstillingen, og den omfattende elektrifiseringen som foregår akkurat nå. Det blir også en statusoppdatering på sjøbuss-prosjektet og viktigheten av offentlig/privat samarbeid. Arrangementet avsluttes med guidet busstur fra vestre til østre havn; strekket Bjergsted til Bekhuskaien.

Dagen starter med frokost i første etasje, i Skur 6, Strandkaien 61. Skur 6 er Stavangerregionen Havns verksted, og det oppfordres derfor til å kle seg etter forholdene.

På grunn av at møtet skal holdes innenfor et ISPS-område (international Ship and Port Facilities Security Code), er det viktig at alle som vil delta registrerer seg med korrekte opplysninger.

Stavangerregionen Havn IKS (SRH) eier og driver havneanlegg i kommunene Stavanger, Sola og Randaberg. Havnen har 55 000 årlige anløp, over 5300 meter kailinje og 750 000 m2 landareal. Stavangerregionen Havn jobber for å fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift.

 

Program:

08.00 Frokost og mingling
08.25 Velkommen v/havnedirektør Magne Fjell
08.30 Havnens sirkulære historie og framtid v/arealutvikler Hilde Frøyland
08.45 Sjøveien er miljøveien v/forretningsutvikler Eivind Hornes
09.00 Elektrifisering v/ teknisk sjef Åsta Vaaland Veen
09.15 Sjøbuss og offentlig/privat samhandling i byutviklingen v/Kristin Gustavsen, CID og daglig leder Stavanger Sentrum AS
09.30 Pause
09.45 Guidet busstur fra vestre til østre havn

Arrangementet avsluttes 10.30

 

Tid: 19. oktober, 08.00 – 10.30
Sted: Skur 6, Strandkaien 61, 4005 – havnens verksted på kaien
Pris: 400,- (ikke partner i Grønn by), 300,- (partner i Grønn by), 200,- (student)

 

Meld deg på her.