06

sep

08:00-10:00

Innoasis, Sverdrupsgate 27, 4007 Stavanger

Grønn frokost: Sirkulær økonomi i entreprisekontrakt og prisutdeling

Byggenæringen står for en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet i Norge. Rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer og råstoff. For å nå klimamålene må vi bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse og infrastruktur.

Hva slags handlingsrom har offentlige byggherrer til å tilpasse entreprisekontraktene for å tilrettelegge for mer ombruk? Hvordan kan entreprisekontraktene tilpasses for å ta høyde for mer bruk av ombrukte byggevarer? Kan man redusere markedsrisikoen i sirkulære prosjekter? Dette er spørsmål som vil bli belyst under frokostmøte den 6. september.

Sammen med Advokatfirmaet Selmer AS og Veni, inviterer Grønn by til Grønn frokost om hvordan hensynta sirkulær økonomi i entreprisekontrakten.

 

Prisutdeling

Frokosten starter med prisutdeling! For fjerde år på rad deler Stavanger kommune ut Klima- og miljøprisen. Prisen er et diplom og 50.000,-, og går til noen som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Ordfører Kari Nessa Nordtun deler ut prisen i starten av møtet.

 

Tid: Onsdag 6. september, 08.00-10.00
Sted: Innoasis, Sverdrupsgate 27, 4007 Stavanger
Pris: 400,- (ikke partner i Grønn by), 300,- (partner i Grønn by), 200,- (student)

 

Program

Frokost og mingling

Utdeling av Klima- og miljøprisen 2023, v/ Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune

Kontraktshåndtering og risikofordeling i sirkulære byggeprosjekter, v/ Julie Maria Eik, Karen Anne Rekkedal og Mads Fuglesang, Advokatfirmaet Selmer AS

Case: Rehabilitering av Stavanger rådhus, v/ Zakarias Chibssa, prosjektleder i Stavanger kommune

Panelsamtale

 

*Frokost fra 08.00. Programmet starter 08.30

 

Programendringer kan forekomme.

 

Meld deg på her.