30

nov

08:00-10:00

Fabrikken, Haugåsstubben 10, Stavanger 4016

Ombruk, eller gjenbruk, betyr at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. Ombruk av produkter bidrar til avfallsforebygging og støtter opp om en sirkulær økonomi. Det står høyt i avfallshierarkiet, etter avfallsforebygging. Ombruk er avfallsforebyggende dersom det hindrer nykjøp, og kan derfor redusere klimautslippene betydelig. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet.

Hva gjør vi lokalt for å øke graden av ombruk? Grønn by inviterer til frokostmøte hvor lokale aktører viser hvordan ombruk drives i praksis. Vi får høre om mål, ambisjoner, barrierer, potensiale og resultater.

Prisutdeling

Frokosten avsluttes med prisutdeling! For tredje år på rad deler Stavanger kommune ut Klima- og miljøprisen. Prisen er et diplom og 50.000,-, og går til noen som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken, har ledet juryens arbeid og vil dele ut prisen.

Pop-up marked

I tillegg til et faglig program inviteres det også til et pop-up ombruksmarked for byggematerialer. Aktører som har behov for ombrukte byggematerialer får anledning til å komme i dialog med aktører som har materialer fra donorbygg. Ta kontakt dersom du ønsker å bli med på ombruksmarkedet.

 

Tid: Onsdag 30. november, 08.00-10.00
Sted: Fabrikken, Haugåsstubben 10, 4016 Stavanger
Pris: 400,- (ikke partner i Grønn by), 300,- (partner i Grønn by), 200,- (student)

 

Program

08.00 – Frokost/mingling. Ombruksmarkedet er åpent

08.30 – Programmet starter:

– Velkommen og «Ombrukssentral på Nord-Jæren, status», v/Marie Koch Singelstad, Grønn by

– Spinn-prosjektet på Site 4016, senter for sirkulær innovasjon, v/Tone Espedal Walskaar, Faber bygg, og Heather Bergsland, Veni

– Rehabilitering og nybygg med et sirkulært perspektiv, v/Una Myklebust, AsplanViak

– IVAR – Bruktbuå på Forus gjenvinningsstasjon og potensiale, v/Anita Austigard, IVAR

– Grønnere asfalt – sirkulær produksjon, v/Arild Klingsheim, Velde

– Ombruksprosjektering og betong på Brueland, v/Robert Selseng, Coop

– Nytt liv til gamle kontormøbler, intern ombruk i Stavanger kommune, v/Tore Valskår, Stavanger kommune

– Utdeling av Klima- og miljøprisen 2022, v/ Dagny Sunnanå Hausken, varaordfører i Stavanger kommune

10.00 – Programmet er slutt, men ombruksmarkedet vil være åpent

 

 

Meld deg på her.