15

jun

08:00-10:00

Mostun natursenter

Organisasjonene i Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland og Grønn by ønsker velkommen til frokostseminar hvor det rettes fokus på energitiltak som kan gjennomføres for å unngå arealinngrep og videre nedbygging av natur. I tillegg viser vi fram mulighetene som kan høstes fra lokal fornybare energiproduksjon.

 

Frokostservering fra 08.00 – 08.30
Foredragene starter 08.30

Program:
Velkommen v/ representant fra FNF-Rogaland

Hvordan dekke fremtidens energibehov uten store naturinngrep? v/ Rune Folkvord fra Naturvernforbundet i Strand og Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg

Hvordan jobber Stavangerregionen havn med optimalisering av energi- og effektbehov? v/ Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen havn

Solenergi på kommunale bygg – mulighetsstudie v/ Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune

Grunnvarme – en alternativ varmekilde med stort potensial v/ Tor Eggebø fra Asplan Viak

Det settes av tid til spørsmål fra publikum.

På grunn av matservering ber vi om påmelding. Deltagelse er gratis.

PÅMELDING