12

mai

09:00-14:00

KinoKino, Olav Kyrresgate 5, 4307 SANDNES

Fremtidens boliger og byutvikling preges av krav, mål og ambisjoner innen klima og miljø, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Nord-Jæren skal utvikles som en bærekraftig og attraktiv byregion, samtidig som disse målene skal innfris. Fra å fokusere på klimagassutslipp og arkitektur, ser vi nå et stadig økende fokus på FNs bærekraftsmål og hele bærekraftsbegrepet – med satsingsområder som sosial bærekraft, ombruk, grønn mobilitet, delingsøkonomi og naturmangfold.

Hvilken posisjon ønsker Nord-Jæren å ta i denne konteksten? Hva er allerede gjort, hva gjøres akkurat nå og hvordan kan vi akselerer arbeidet? Hvordan skaper vi attraktivitet i større deler av byområdene? Hvordan kan man inspirere og skape gode eksempler til etterfølgelse? Hvor er fyrtårnet for bærekraft i regionen?

Grønn by, Stavanger Arkitektforening og Rogaland Bolig- og Byplanforening inviterer til seminar for å utforske disse spørsmålene videre.

 

Meld deg på her

 

Tid: 12. mai, 09.00 – 13.00 (14.00)
Sted: KinoKino, Olav Kyrresgate 5, 4307 SANDNES
Pris: 350,- (partner i Grønn by/Stavanger arkitektforening/BOBY), 450,- (ordinær billett), 250,- (student)

 

Program:

 

Registrering åpner 08.30. Seminaret starter 09.00

 

Velkommen v/politisk ledelse i Sandnes kommune

Innledning

Futurebuilt – forbilder i den gode byen v/Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt

Bærekraftige Bergen – Futurebuilt som viktig brikke, v/Tordur Bryngeirsson, prosjektleder for FutureBuilt i Bergen kommune

Hvorfor er FutureBuilt viktig for Stavanger?, v/Stavanger kommune

Ja til sirkulærøkonomi i byggebransjen, v/Katarina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Spørsmål

Pause 

Kulturkvartalet som katalysator, v/Søren Jensen, direktør Kultur og næring i Sandnes kommune

Bærekraftige prosesser, v/Aslaug Tveit, daglig leder i Leva Urban Design

NEB-STAR som ledestjerne, v/Heather Bergsland, bærekraftskonsulent i VENI og Kristin Kverneland, prosjektleder for NEB-STAR i Stavanger kommune

Båndbyen – ka då ittepå, v/Henrik Lundberg, sivilarkitekt og partner i KAP

Spørsmål

Pause m/enkel lunsj

Sandnes – vinner av Attraktiv by-prisen 2022 , v/Alexandria Algard, daglig leder i Alexandria Algard Architects

Politiske visjoner for storbyområdet, v/Stavanger og Sandnes Arbeiderparti, Stavanger og Sandnes Høyre

Befaring, v/Sandnes kommune (starter klokken 13.00)

 

 

OBS: Husk å merke av dersom du ønsker å delta på befaringen. For å legge best mulig til rette for at alle skal høre hva som blir sagt på befaringen, vil det bli opprettet et eget teamsmøte. Her kan man koble seg på via mobil/øretelefoner, og på denne måten bedre høre hva som blir sagt på befaringene.  Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å ha utstyr i orden, og ha sjekket i forkant at teams-invitasjonen er mottatt .

 

Programendringer kan forekomme.