18

nov

08:30-15:30

Mostun Natursenter

Hvordan skaffe nok ren energi uten å ofre naturen? Og hva skal til for å få til omlegging til mer klimavennlig matproduksjon?

Naturvernforbundet i Rogaland og Grønn by inviterer til konferansen Broen til framtiden Rogaland 2021 i Stavanger den 18. november. Her vil lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.

Dagen deles inn i to hovedtemaer – energi og jordbruk. Først skal vi diskutere energiforsyning i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, muligheter og utfordringer knyttet til ren energi (inkludert havvind) og energieffektivisering. Deretter tar vi for oss bærekraftig matproduksjon og klimaomstilling av landbruket.

Arrangementet er støttet av Broen til framtiden-samarbeidet som jobber nasjonalt for en rettferdig omstilling og grønne arbeidsplasser.

Program:

TEMA 1 – ENERGI: Hvordan skaffe nok ren energi uten å ofre naturen?

09.10-10.00: ENERGIUTFORDRINGER   

 • Videohilsning fra Marte Mjøs Persen (Olje- og energiminister)
 • Energiutfordringen – Det store bildet ved Anders Bjartnes (Norsk Klimastiftelse)
 • Videohilsning fra Kadri Simson (EUs energikommissær)
 • Hvor skal vi hente kraften til en rettferdig omstilling av Norge? Ved Jan Olav Andersen (El og IT Forbundet)
 • Kommentar om energiutfordringene ved Holger Schlaupitz (Naturvernforbundet)

10.00-10.10: PAUSE

10.10-11.00: ENERGIMULIGHETER  

 • Forus kan bli energinøytralt. Hva står i veien? ved Helleik Syse og Harald Røstvik (Universitetet i Stavanger)
 • Hvilke energivalg kan vi selv gjøre? Fremtidens energisystem og regulatoriske utfordringer ved Trond Furenes (Lyse Energi AS)
 • Hvordan få til et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge? ved Tore Strandskog (NELFO)
 • Panelsamtale

11.00-11.15: PAUSE

11.15-12.15: ER BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM HAVVINDPRODUKSJON MULIG?    

 • Havvind – hva skal til for å lykkes? Ved Anne Marit Hansen (Equinor)
 • Havvind  og leverandørindustrien ved Remy Penev  (Industriaksjonen)
 • Havvind og fiske ved Eirin Kongestøl Espeland (Fiskarlaget Vest)
 • Havvind og fugleliv ved Geir Systad (NINA)
 • Panelsamtale

12.15-13.00: LUNSJ

TEMA 2 – LANDBRUK: Hva skal til for å få til omlegging til mer klimavennlig matproduksjon? 

13.00-14.15: BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON – HVOR STÅR VI GLOBALT OG NASJONALT?   

 •  Matfordelingspolitikk globalt ved Lise Sivertsen (Kirkens Nødhjelp)
 • Status for produksjonsutvikling for mat, råvaresituasjon og matbehov fram mot 2050 ved Chr. Anton Smedshaug (Agrianalyse)
 •  Behovet for langsiktighet og helhetlige løsninger knyttet til matproduksjon, ressursforvaltning, miljø og bærekraft ved Nils Vagstad (NIBIO)

14.15-14.30: PAUSE

14.30-15.25: OMLEGGING SETT FRA FJØSGOLVET

 • Hvordan kan jordbruket ta bedre vare på naturmangfoldet? ved Erik Thoring (Naturvernforbundet i Rogaland)
 • Hvordan produsere nok mat på en bærekraftig måte i Rogaland? ved Bothild Nordsletten (Bondevennen)
 • Utslippskutt sett fra fjøsgolvet #1 ved Marit Epletveit (Rogaland Bondelag)
 • Utslippskutt sett fra fjøsgolvet #2 ved Torbjørn Nordland (Rogaland Småbrukarlaget)
 • Panelsamtale

Arrangementet vil også strømmes. Følg med på facebook for link!