Å bygge etter SMS-filosofien

Vi kombinerer nytt og gammelt, forklarer Jesper Back, partner i det danske arkitektkontoret E+N Arkitektur AS. De har mer enn 50 års erfaring med restaurering av fredede og bevaringsverdige bygninger. SMS-filosofien er en av flere måter å fornye gammelt på som det danske arkitektkontoret jobber etter.

– Alt vi lager er å finne balanse mellom det eksisterende og det nye. Vi jobber med kulturarv og infill og det er skjæringspunktet når vi arbeider med transformasjon og tradisjonell restaurering, sier Back.

Han sier at det er flere tilnærminger til arkitektur og paradigmer, man skal ikke lage kopier av historien og bruke deler av historien, men å tenke at det skal passe inn i byen.

– Vi jobber etter SMS-filosofien; S: hvilken struktur er i byen – hvilke M: materialer er brukt og hvilken S: skalering skal brukes, altså hvor høyt og stort det skal bygges i forhold til eksisterende bygg og kvartaler.

For Back og hans arkitektkontor er restaureringsfilosofien å se bygg er som levende vesener, de har identitet, originalitet, autensitet og narrativitet. – Infill er som fornyelse og tilbygg til byen, men man skal lytte til byen og vise litt ydmykhet for folk skal leve med bygningen i mange år. Det er vel kun kirker som står i 1000 år, andre bygg kommer og går, sier Back.

E+N Arkitektur AS vil tilpasse seg rytmen i gaten, til fargene i strøket og hvordan stilen er i området. – Samtidig lager vi bygg med egen stil, sier Jesper Back, og viser til jernbanestasjonen i Århus som er bygget i sentrale og eksisterende kvartaler i byen. (Se hovedbildet)

aarhus

Historien og bygningsarven er utgangspunktet for utviklingen av et sted. – Det er det vi gjør med en campusutvikling på et gammelt sykehusområde ved universitetet i Århus. Vi velger å spille videre på det som området har av teglsteinsbygg. Det trenger ikke alltid å være vilt og sprellende. Vi har tatt dette med i planene og bygger noen høye identitetsmarkører i teglstein, sier Back.

Målet er å forsterke det historiske, forbinde med den eksisterende byen, og åpne for moderne livsformer.

– Vi ville lage en robust planløsning. Det skulle være homogent og stramt, men også med gode rom og fortellinger. Bygningsmassen er tilbake til 1880-årene og har utviklet seg frem til i dag. Det har vært en del fortetting.

– Vi vurderte hvilke deler av byggene i området som hadde verdi og hva vi kunne rydde bort og skape fornying. Vi forsøker å skape en liten by, og det er ikke lett, men vi vil jo ha folk og liv i området, det er det som er målet vårt på campusen i Århus, sier Jesper Back.

Jesper Back

Jesper Back, E+N Arkitekter