Vil du jobbe for en attraktiv, inkluderende og bærekraftig byregion?

Grønn by er en frittstående, uavhengig stiftelse som har som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavangerregionen og er et nettverk mellom offentlige etater, næringsliv og organisasjoner. Våre medlemmer er innflytelsesrike selskaper innen et bredt spekter av fagområder der alle har bærekraft og miljøbevissthet blant sine viktige fokusområder. Vi søker nå etter en ambisiøs daglig leder som vil lede en spennende organisasjon i vekst.

«Sammen for en attraktiv, inkluderende og bærekraftig byregion»

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke dialogen mellom utbyggere, eiendomsutviklere, myndigheter og organisasjoner i samarbeid med stiftelsens medlemmer.
 • Bidra til kompetanseheving og faglig utvikling innenfor stiftelses fokusområder hos medlemmene.
 • Igangsette og lede prosjekter og organisere webinarer, seminarer, studieturer og andre relevante arrangementer.
 • Koble sammen ulike aktører innen offentlig og privat sektor.
 • Utvikle organisasjonen videre.
 • Ha ansvar for videre utvikling av og samhandling med Klimapartnere og Pådriv Stavanger

Bakgrunn og kompetanse:

 • Kunnskap og engasjement innen miljø- og klimatiltak med spesiell vekt på by- og områdeutvikling.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og politikkområder både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være målrettet.
 • Kunne arbeide i krysningspunktet mellom det offentlige, privat næringsliv og organisasjoner.
 • Gode lederegenskaper og erfaring med prosjektledelse.
 • God kommunikasjonsevner og skriftlig fremstillingsevne.
 • Relasjonsbygger og ha et stort nettverk
 • Høyere utdanning, minimum Bachelorgrad er ønskelig

Ta kontakt med styreleder Hans Kjetil Aas på tlf 959 89 577 for en uforpliktende samtale om stillingen.

Fast ansatt i en 100% stilling.

Søknadsfrist: 8. juni

Søk på stillingen via Finn.no.

Fra strategisamlingen til Grønn by på Utstein.