Vår visjon

«Sammen for en attraktiv, inkluderende og bærekraftig byregion»

Våre verdier er:

Kompetente – vi skal basere all vår virksomhet både på erfaring og faglig kompetanse

Ansvarlige – vi skal være ansvarlige både i egen drift og i forhold til samfunnets bærekraft

Uhildet – vi skal være upartiske og politisk uavhengige

Inkluderende – vi skal bidra til at alle blir sett og hørt i byutviklingen

Les Grønn by sin strategiplan for 2021-2024.