Vår visjon

«Sammen for en attraktiv og levende byregion»

Våre verdier er

Kompetente – vi skal basere all vår virksomhet både på erfaring og faglig kompetanse

Ansvarlige – vi skal være ansvarlige både i egen drift og i forhold til samfunnets bærekraft

Uhildet – vi skal være upartiske og politisk uavhengige