Litt om oss

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn by skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører.

Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse.

PARTNERSKAPET

Alle organisasjonene i nettverket har et samfunnsansvar og partnerskapet skal bestå av organisasjoner og bedrifter som er:

  • pådrivere for bærekraftig verdiskaping og innovativ bærekraftig utvikling
  • av samfunnsmessig betydning og har gjennomføringskraft
  • en del av et mangfold av aktører fra industri, kapital, handel, service, eiendomsaktører, offentlig sektor og akademia
  • kan jobbe sammen mot stiftelsens felles mål

Medlemmene våre kan du se ved å klikke her.