Hvordan skaper vi gode uterom i en attraktiv by?

Den 26. november hadde Grønn by et webinar om to pilotprosjekter omkring gode uterom som Grønn by har kjørt i samarbeid med Øster Hus, GMC Eiendom, Prosjektil, Rambøll og Stavanger kommune.

På webinaret ble de to spennende pilotprosjektene Atlanteren og Byfjordparken presentert. Vi fikk også en grundig innføring i hvordan man kan bruke stedsanalyse som verktøy og vi fikk høre konkrete erfaringer fra Oslo kommune. Kommunens rolle i å skape gode uterom ble også tatt opp.

Her kan du laste ned presentasjonene fra webinaret:

Byfjordparken