Aktuelt

Grønn Aftens 20. november

En ”forhåndsvisning” av Ostehusets helt nye bruk av det fredede Norges Bank-bygget var trekkplaster og dannet en perfekt ramme for Grønn aftens om kulturminnenes verdi i byutviklingen. Kvelden bød på mange innfallsvinklinger til tema.

Først var det på sin plass å minne forsamlingen om forskjellen på vern og fredning. Vern er noe kommunen vedtar og gjelder utsiden av bygninger, fredning gjelder alt; også interiøret. Riksantikvaren vedtar fredning. – Det var et av sjokkene vi fikk, forteller eier og driver av Ostehuset, Hanne N. Berentzen. – Hvor mye fredning innebærer. Tenk å skulle bygge et kjøkken i et bygg der du ikke får lov å slå en eneste spiker inn i veggen….

Grønn frokost 9. november

Vi elektrifiseres i en grad det er vanskelig å forestille seg.
– Det kommer som ei kula, sa Lyse Elnetts sjef, Håvard Tamburstuen, og la til at utviklingen går så fort at det er vanskelig å holde følge.
På Grønn frokost fredag 8.11 fikk vi høre om en eksplosiv utvikling i elektrifiseringen under overskriften: Hvordan få en fullelektrisk framtid uten at sikringen går? Vi fikk høre om 70 el-ferjene som er bestilt, el-flyene som snart lander på en flyplass nær deg, el-busser som skal trafikkere bussveien og om eksplosjonen i salg av el-biler.

Grønn aftens 20. november 2018

Kulturminner har stor betydning for byens atmosfære og identitet, men det er krevende å ta vare på kulturarven og samtidig bygge nytt og transformere. Grønn by inviterer til Grønn aftens tirsdag 20.11 kl. 18.00, en temakveld og en før-åpning av Ostehusets nye lokaler i det verneverdige Norges Bank-bygget.

Grønn frokost fredag 9. november

Når busser, båter og fly om få år blir elektriske – hva skjer når alle skal lade samtidig?
Forus Næringspark, Risavika havn og Stavanger lufthavn har sett på konsekvensene og sammen med Lyse AS laget et konsortium som vil ta regionale grep for å unngå at «sikringen går». Kom til Grønn frokost hos Lyse 9. november kl 07.30.

Grønn frokost om handel i fremtiden

Det er vanskelig å planlegge for handelslokalisering når utviklingen går så fort som nå. Dette kan være hovedoppsummeringen etter at Grønn by samlet ekspertise for å bidra med innspill og kunnskap om handel til den nye regionalplanen for Rogaland. Flere dyktige foredragsholdere bidrog med innsikt, Hanne M Toftdahl fra Partner Vista Analyse og Felix Åberg fra Hui Research bidro med særlig kunnskap om trender.

Bruk av tre i større bygg

De siste 10 årene har det skjedd en stille revolusjon i bruken av tre i store bygg. Det startet med Norwegian Wood i Stavanger i kulturbyåret 2008. Det offentlige bygger mer og mer i tre og nå kommer de private etter. Grønn frokost 22. august forklarte hvorfor.