Aktuelt

Grønn frokost om tak og solpaneler

I midten av september hadde Grønn by frokostmøte som solcellepaneler og solenergi.
Spørsmålet som ble stilt var «Hvordan få solceller til å passe inn, selv i Gamle Stavanger?»

Tak er en essensiell del av det arkitektoniske uttrykket og har stor betydning for det visuelle inntrykket av trehusbyen. Byantikvar Hanne Windsholt tydeliggjorde sitt budskap med bilder av takrekker i trehusbyen som meget klart viste hvorfor tak likestilles med fasadeendringer og at det derfor må søkes om å sette opp solpaneler her.

Flintegata 2

Pådrivinitiativ

I slutten av august møtte 35 entusiaster opp til idéverksted i Flintegata 2 i Hillevåg bydel i Stavanger – en gammel bydel med både boliger, handel, kontor- og produksjonsvirksomhet som er i ferd med å transformeres langs jernbanen og bussveien. Innspillene var mange!

Grønn frokost

Velkommen til grønn frokost om solceller på tak kontra bygningsvern:

Torsdag 12. sept. kl. 7.30-10.45 på UiS, V 101, Arne Rettedals Hus

Grønn frokost 18. juni 2019

Stedet vi bor er viktig for alle, enten det er stort eller lite. I rapporten Bedre Byer har Rambøll spurt nærmere 4000 innbyggere i Norge om hva de mener er en bra by og hvordan byen de selv bor i kan bli enda bedre. 1000 ble spurt i en nasjonal undersøkelse, og nærmere 3000 totalt i sju spesifikke byer – blant annet Stavanger. På Grønn frokost 18. juni ble resultatene presentert.

Grønt seminar om gjenbruksasfalt

I begynnelsen av juni hadde Grønn by et meget vellykket seminar om gjenbruksasfalt. Foredragene finner du nederst på denne siden. Forskningsresultater viser at gjenbruksasfalt har like god kvalitet som vanlig asfalt.